Wie zijn wij

BR.EL is uw betrouwbare partner voor het recycleren van uw afgedankte computerapparatuur en elektronische apparaten.

BR.EL maakt deel uit van de vennootschap Stevens Recycling, één van de grootste Belgische spelers op het vlak van recyclage van metalen, en een 100% familiebedrijf.

Een project dat wordt ondersteund door het Brussels Gewest.

Sinds 2018 krijgt BR.EL steun van het Brussels Gewest in het kader van het programma “Be Circular Be Brussels” omwille van de meerwaarde die zij op ecologisch en economisch vlak voor het Gewest biedt.

Door ons uw apparaten toe te vertrouwen draagt u bij tot de re-integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap en zeer laag geschoolden. Een project dat ons bijzonder nauw aan het hart ligt!